0981.323.009

MAIN MENU
Thế giới giá treo tivi – http://thegioigiatreotivi.com

Cam kết

100% hàng đảm bảo chất lượng

Hỗ trợ 24/7

SĐT: 0981.323.009

Phí vận chuyển

Hoàn toàn miễn phí

Lắp Đặt Nhanh Ngọn

Sản Phẩm Bán Chạy

GIÁ TREO TIVI DI ĐỘNG AVA-1500 32″- 65″ (VAT +10%) (DD08)

2,990,000 2,390,000
Được xếp hạng 0 5 sao

GIÁ TREO TIVI DI ĐỘNG VN 32″- 55″ (VAT +10%) (TV02)

2,150,000 1,550,000
Được xếp hạng 0 5 sao

GIÁ TREO TIVI GẬT GÙ 40″- 65″ (TVG02)

650,000 450,000
Được xếp hạng 0 5 sao

GIÁ TREO 2 MÀN HÌNH MÁY TÍNH GẮN BÀN F180 17″- 32″(TD202)

3,250,000 1,790,000
Được xếp hạng 0 5 sao

GIÁ TREO GẬT GÙ NB C2T 32″- 60″ ( GTG01)

580,000 350,000
Được xếp hạng 0 5 sao

GIÁ TREO 1 MÀN HÌNH MÁY TÍNH GẮN BÀN F85A 22″- 35″(TD102)

1,890,000 1,200,000
Được xếp hạng 0 5 sao

GIÁ TREO MÀN HÌNH MÁY TÍNH SÁT TƯỜNG 15″- 32″ (GTM01)

2,900,000 250,000
Được xếp hạng 0 5 sao
Thế giới giá treo tivi – http://thegioigiatreotivi.com
Thế giới giá treo tivi – http://thegioigiatreotivi.com

Các Loại Giá Treo Việt Nam

GIÁ TREO TIVI GÓC XOAY 1 THANH 42″- 60″ (GX01)

550,000 290,000
Được xếp hạng 0 5 sao

GIÁ TREO TIVI GÓC XOAY 1 THANH 26″-40″ (GX02)

350,000 290,000
Được xếp hạng 0 5 sao

GIÁ TREO TIVI GÓC XOAY 2 THANH 26″- 42″ (GX03)

450,000 350,000
Được xếp hạng 0 5 sao
Thế giới giá treo tivi – http://thegioigiatreotivi.com
Thế giới giá treo tivi – http://thegioigiatreotivi.com

Các Loại Giá Treo Nhập Khẩu

GIÁ TREO TIVI ĐA NĂNG NHẬP KHẨU NB SP2 CHO TIVI 40″-70″ (NK01)

2,800,000 1,750,000
Được xếp hạng 0 5 sao

GIÁ TREO TIVI XOAY P6 32″-75″ (TVX01)

1,290,000 890,000
Được xếp hạng 0 5 sao

GIÁ TREO TIVI XOAY 4 HƯỚNG F350 40″-55″ ( XH01)

1,290,000 950,000
Được xếp hạng 0 5 sao

GIÁ TREO TIVI XOAY NB-F500 40″- 60″ (XTV01)

2,300,000 1,890,000
Được xếp hạng 0 5 sao

GIÁ TREO TIVI XOAY NB-DF400 ( P4 ) -32″-55″ ( TVX02)

850,000 650,000
Được xếp hạng 0 5 sao

GIÁ TREO TIVI XOAY DF600 (L400) 40″-70″ (TVX03)

1,090,000 890,000
Được xếp hạng 0 5 sao

GIÁ TREO TIVI XOAY NB-P5 32″-55″ ( TNB01)

990,000 750,000
Được xếp hạng 0 5 sao
Thế giới giá treo tivi – http://thegioigiatreotivi.com

Các Loại Giá Treo Gật Gù

GIÁ TREO TIVI GẬT GÙ 40″- 65″ (TVG02)

650,000 450,000
Được xếp hạng 0 5 sao

GIÁ TREO TIVI NGHIÊNG 40″-65″ (TVN01)

650,000 450,000
Được xếp hạng 0 5 sao

GIÁ TREO GẬT GÙ NB C2T 32″- 60″ ( GTG01)

580,000 350,000
Được xếp hạng 0 5 sao

GIÁ TREO TIVI NGHIÊNG 26″-40″ (TN01)

350,000
Được xếp hạng 0 5 sao

GIÁ TREO TIVI GẬT GÙ 26″ – 40″ (GG01)

350,000 290,000
Được xếp hạng 0 5 sao

Các Loại Giá Treo Di Động

GIÁ TREO TIVI DI ĐỘNG DẠNG CỘT 26″- 55″ (VAT +10%) (DD09)

1,000,000 780,000
Được xếp hạng 0 5 sao

GIÁ TREO TIVI DI ĐỘNG AVA-1500 32″- 65″ (VAT +10%) (DD08)

2,990,000 2,390,000
Được xếp hạng 0 5 sao

GIÁ TREO TIVI DI ĐỘNG CF100 50″-100″ (VAT +10%) (DD07)

13,990,000 12,400,000
Được xếp hạng 0 5 sao

GIÁ TREO TIVI DI ĐỘNG AVA1800 50″- 85″ (VAT +10%) (DD06)

7,990,000 4,790,000
Được xếp hạng 0 5 sao

GIÁ TREO TIVI DI ĐỘNG AVF1500 40″- 70″ (VAT +10%) 9 (DD04)

8,900,000 6,450,000
Được xếp hạng 0 5 sao

GIÁ TREO TIVI DI ĐỘNG VN 32″- 55″ (VAT +10%) (TV02)

2,150,000 1,550,000
Được xếp hạng 0 5 sao
Thế giới giá treo tivi – http://thegioigiatreotivi.com