0969.136.006

MAIN MENU

Cam kết

100% hàng đảm bảo chất lượng

Hỗ trợ 24/7

SĐT: 0969.136.006

Phí vận chuyển

Hoàn toàn miễn phí

Lắp Đặt Nhanh Ngọn

Các Loại Giá Treo Nhập Khẩu

GIÁ TREO TIVI ĐA NĂNG NHẬP KHẨU NB SP2 CHO TIVI 40″-70″

1,250,000
Được xếp hạng 0 5 sao

GIÁ TREO TIVI XOAY P6 32″-75″

690,000
Được xếp hạng 0 5 sao

GIÁ TREO TIVI XOAY 4 HƯỚNG F350 40″-55″

950,000
Được xếp hạng 0 5 sao

GIÁ TREO TIVI XOAY NB-F500 40″- 60″

1,890,000
Được xếp hạng 0 5 sao

GIÁ TREO TIVI XOAY NB-DF400 ( P4 ) -32″-55″

350,000
Được xếp hạng 0 5 sao

GIÁ TREO TIVI XOAY DF600 (L400) 40″-70″

690,000
Được xếp hạng 0 5 sao

GIÁ TREO TIVI XOAY NB-P5 32″-55″

550,000
Được xếp hạng 0 5 sao

Các Loại Giá Treo Di Động

GIÁ TREO TIVI DI ĐỘNG DẠNG CỘT 26″- 55″ (VAT +10%)

680,000
Được xếp hạng 0 5 sao

GIÁ TREO TIVI DI ĐỘNG AVA-1500 32″- 65″ (VAT +10%)

1,690,000
Được xếp hạng 0 5 sao

GIÁ TREO TIVI DI ĐỘNG CF100 50″-100″ (VAT +10%)

7,990,000
Được xếp hạng 0 5 sao

GIÁ TREO TIVI DI ĐỘNG AVA1800 50″- 85″ (VAT +10%)

2,390,000
Được xếp hạng 0 5 sao

GIÁ TREO TIVI DI ĐỘNG AVF1500 40″- 70″ (VAT +10%) 9 (DD04)

2,390,000
Được xếp hạng 0 5 sao

GIÁ TREO TIVI DI ĐỘNG 2 MÀN HÌNH NB- AVT1800 -65-2A (VAT +10%)

9,990,000
Được xếp hạng 0 5 sao

GIÁ TREO TIVI DI ĐỘNG VN 32″- 55″ (VAT +10%) (TV02)

1,250,000
Được xếp hạng 0 5 sao

Các Loại Giá Treo Việt Nam

GIÁ TREO TIVI GẬT GÙ 26″ – 40″

290,000
Được xếp hạng 0 5 sao

GIÁ TREO TIVI NGHIÊNG 26″-40″

350,000
Được xếp hạng 0 5 sao

GIÁ TREO GẬT GÙ NB C2T 32″- 60″

490,000
Được xếp hạng 0 5 sao

GIÁ TREO TIVI NGHIÊNG 40″-65″

350,000
Được xếp hạng 0 5 sao

GIÁ TREO TIVI GẬT GÙ 40″- 65″

350,000
Được xếp hạng 0 5 sao

GIÁ TREO TIVI GÓC XOAY 1 THANH 42″- 60″ (GX01)

390,000
Được xếp hạng 0 5 sao

GIÁ TREO TIVI GÓC XOAY 1 THANH 26″-40″ (GX02)

290,000
Được xếp hạng 0 5 sao

GIÁ TREO TIVI GÓC XOAY 2 THANH 26″- 42″ (GX03)

250,000
Được xếp hạng 0 5 sao

Các Loại Giá Treo Gật Gù

GIÁ TREO TIVI GẬT GÙ 40″- 65″

350,000
Được xếp hạng 0 5 sao

GIÁ TREO TIVI NGHIÊNG 40″-65″

350,000
Được xếp hạng 0 5 sao

GIÁ TREO GẬT GÙ NB C2T 32″- 60″

490,000
Được xếp hạng 0 5 sao

GIÁ TREO TIVI NGHIÊNG 26″-40″

350,000
Được xếp hạng 0 5 sao

GIÁ TREO TIVI GẬT GÙ 26″ – 40″

290,000
Được xếp hạng 0 5 sao

GIÁ TREO TIVI MÀN HÌNH CONG 32″-60″

290,000
Được xếp hạng 0 5 sao

Các Loại Giá Treo Màn Hình

GIÁ TREO TIVI XOAY NB-F500 40″- 60″

1,890,000
Được xếp hạng 0 5 sao

GIÁ TREO 2 MÀN HÌNH MÁY TÍNH GẮN BÀN F195A 17″- 32″

1,790,000
Được xếp hạng 0 5 sao

GIÁ TREO 2 MÀN HÌNH MÁY TÍNH GẮN BÀN F160 17″- 32″

990,000
Được xếp hạng 0 5 sao

GIÁ TREO MÀN HÌNH MÁY TÍNH GẮN BÀN F80 15″- 32″

550,000
Được xếp hạng 0 5 sao

GIÁ TREO 1 MÀN HÌNH MÁY TÍNH GẮN BÀN F85A 22″- 35″

1,200,000
Được xếp hạng 0 5 sao

GIÁ TREO MÀN HÌNH MÁY TÍNH KẾT HỢP BÀN PHÍM FC35 22″-35″

2,200,000
Được xếp hạng 0 5 sao

Các Loại Giá Treo Thả Trần

GIÁ TREO TIVI THẢ TRẦN 32″- 55″

650,000
Được xếp hạng 0 5 sao

GIÁ TREO TIVI THẢ TRẦN NHẬP KHẨU NB T560 50″-75″

790,000
Được xếp hạng 0 5 sao